Zapoj se do této služby!

Potom jsem uslyšel Pánův hlas: „Koho pošlu? Kdo nám půjde?“ „Zde jsem, pošli mě!“ odpověděl jsem. (Izajáš 6:8)

Přehrát video

Služba „Doteky nebe“ není uzavřená, ale je otevřená – a to jak pro účastníky, tak i pro služebníky. Je na Božím srdci, aby Jeho lid rostl a nejrychleji rostou ti, kteří sami slouží Pánu a druhým. Bůh věrným v malém přidává. (Mt 25:21) Možností zapojení do této služby je hned několik – přímluvce, či přímo jako modlitební pomocník, který se bude modlit za druhé účastníky během setkání. Hledáme i překladatele.

Pokud vnímáte se zapojit (někdy je třeba i vykročit vírou), vyplňte následující formulář, rádi vám zašleme více informací.

Facebook skupina
YouTube
Instagram