Registrace na online setkání Doteky nebe

Kdy: čtvrtek 27. června 2024 od 18:00

Vítejte v tom nádherném jménu Pána Ježíše! Jste srdečně zváni na online setkání, které se bude konat ve čtvrtek 27. června 2024 od 18:00. Setkání je v češtině s anglickým překladem. Předpokládaná délka setkání jsou 3 a půl hodiny.

Setkání probíhá přes aplikaci Zoom, která je zdarma ke stažení na PC, mobily i tablety. Součástí setkání jsou živě přenášené chvály z Domu modliteb v Praze, svědectví, biblické poselství a především čas modliteb, kdy se dle vedení Ducha Svatého budeme modlit za skupiny lidí a jednotlivce. V rámci setkání budou probíhat modlitební místnosti, kde se za vás a vaši potřebu budou modlit modlitební pomocníci z České republiky i dalších zemí. Každý tak bude moci, přijde-li včas, přijmout osobní modlitbu za své potřeby.

Setkání i modlitby jsou zdarma, tedy bez jakéhokoli poplatku. Během setkání je pořádána dobrovolná sbírka.

Před registrací si prosím přečtěte následující:

  • Požaduje se jedna registrace na jedno zařízení (počítač, tablet, mobil). To znamená, že pokud máte rodinu / přátele na jednom zařízení, přihlásíte se jen jednou (nikoliv každý zvlášť).
  • Pokud vaše rodina používá více než jedno zařízení, musí být každé v jiné místnosti, aby na Zoomu nedocházelo ke zvukové ozvěně. Každé zařízení musí být registrováno samostatně / pod jiným jménem.
  • Pokud chcete přijmout modlitbu v hlavním čase setkání, je třeba mít zapnutou kameru na svém zařízení.
  • Během setkání se konají modlitební místnosti. Vaše zařízení bude automaticky přesunuto do modlitební místnosti, kde pomazaní modlitebníci obdrží vaši žádost o modlitbu (tu vyplníte při registraci níže). I když s nimi z jakéhokoli důvodu nebudete moci komunikovat, budou tak hned vědět, co si žádáte od Pána Ježíše. Je moudré využít čas v místnosti k modlitbě, ne k hovorům.
  • Někdy se modlitební pomocníci nemusí modlit česky, ale protože vědí, za co se modlit, vložte při jejich modlitbě svou důvěru v Pána Ježíše – Ježíš je váš Uzdravitel, Osvoboditel a Zaopatřovatel!
  • Na konci vymezeného času bude vaše zařízení automaticky přemístěno z modlitební místnosti do hlavního setkání, kde bude probíhat zbytek programu. Pokud nebudete mít možnost se s modlitebníky rozloučit, nedělejte si s tím starosti, jen věřte, že Ježíš jednal ve váš prospěch a pro Svou slávu. Ježíš v Markovi 11,24 říká: „Proto vám říkám: O cokoli v modlitbě prosíte, věřte, že jste to dostali, a bude vám to dáno“. Jeho slovo platí pro váš život!
  • Nahrávka ze setkání je pořizována rovněž za účelem případného veřejného použití ke slávě jména Ježíše Krista. Vaše přihlášení na setkání a vstup do vysílání je povolením, že smíme takto použít záznam, na kterém jste.
  • V rámci přípravy na akci vás povzbuzujeme, abyste posilovali svou víru například četbou biblických evangelií nebo sledováním záznamů z minulých setkání.

Věříme, že zažijete Dotek nebe – dotek Pána Ježíše Krista, který vám je moci přinést ještě daleko více, než očekáváte.

Lukáš Mixánek a služební tým.

Vítejte v tom nádherném jménu Pána Ježíše! Jste srdečně zváni na online setkání, které se bude konat ve čtvrtek 21. prosince 2023 od 18:00. Předpokládaná délka setkání jsou 3 hodiny. Jde o speciální setkání Doteky nebe zcela vyjímečně bez modlitebních místností. Budeme se však modlit za mnohé účastníky dle vedení Ducha Svatého. Přijďte si v tomto čase, kdy mnozí jsou ve shonu z nakupování dárku, odpočinout a načerpat do Boží přítomnosti a přijmout své požehnání z nebe.

Setkání probíhá přes aplikaci Zoom, která je zdarma ke stažení na PC, mobily i tablety. Součástí setkání jsou chvály, vydávání svědectví, biblické poselství a především čas modliteb, kdy se dle vedení Ducha Svatého budeme modlit za skupiny lidí a jednotlivce.

Setkání i modlitby jsou zdarma, tedy bez jakéhokoli poplatku. Službu je možno dobrovolně podpořit.

Před registrací si prosím přečtěte následující:

Facebook skupina
YouTube
Instagram