Registrace na online setkání Doteky nebe

Kdy: pátek 8. března 2024 od 18:00

Vítejte v tom nádherném jménu Pána Ježíše! Jste srdečně zváni na online setkání, které se bude konat v pátek 8. března 2024 od 18:00. Setkání je v češtině s anglickým překladem. Předpokládaná délka setkání jsou 3 a půl hodiny.

Setkání probíhá přes aplikaci Zoom, která je zdarma ke stažení na PC, mobily i tablety. Součástí setkání jsou chvály, vydávání svědectví, biblické poselství a především čas modliteb, kdy se dle vedení Ducha Svatého budeme modlit za skupiny lidí a jednotlivce. V rámci setkání budou probíhat modlitební místnosti, kde se za vás a vaši potřebu budou modlit modlitební pomocníci z České republiky i dalších zemí. Každý tak bude moci, přijde-li včas, přijmout osobní modlitbu za své potřeby.

Setkání i modlitby jsou zdarma, tedy bez jakéhokoli poplatku. Službu je možno dobrovolně podpořit.

Před registrací si prosím přečtěte následující:

  1. Požaduje se jedna registrace na jedno zařízení (počítač, tablet, mobil). To znamená, že pokud máte rodinu / přátele na jednom zařízení, přihlásíte se jen jednou (nikoliv každý zvlášť).
  2. Pokud vaše rodina používá více než jedno zařízení, musí být každé v jiné místnosti, aby na Zoomu nedocházelo ke zvukové ozvěně. Každé zařízení musí být registrováno samostatně / pod jiným jménem.
  3. Pokud chcete přijmout modlitbu v hlavním čase setkání, je třeba mít zapnutou kameru na svém zařízení.
  4. Nahrávka ze setkání je pořizována rovněž za účelem případného veřejného použití ke slávě jména Ježíše Krista. Vaše přihlášení na setkání a vstup do vysílání je povolením, že v případě potřeby smíme takto použít záznam, na kterém jste.
  5. V rámci přípravy na akci vás povzbuzujeme, abyste posilovali svou víru například četbou biblických evangelií nebo sledováním záznamů z minulých setkání.

Věříme, že zažijete dotek nebe – dotek Pána Ježíše Krista, který vám je moci přinést ještě daleko více, než očekáváte.

Lukáš Mixánek a služební tým.

Vítejte v tom nádherném jménu Pána Ježíše! Jste srdečně zváni na online setkání, které se bude konat ve čtvrtek 21. prosince 2023 od 18:00. Předpokládaná délka setkání jsou 3 hodiny. Jde o speciální setkání Doteky nebe zcela vyjímečně bez modlitebních místností. Budeme se však modlit za mnohé účastníky dle vedení Ducha Svatého. Přijďte si v tomto čase, kdy mnozí jsou ve shonu z nakupování dárku, odpočinout a načerpat do Boží přítomnosti a přijmout své požehnání z nebe.

Setkání probíhá přes aplikaci Zoom, která je zdarma ke stažení na PC, mobily i tablety. Součástí setkání jsou chvály, vydávání svědectví, biblické poselství a především čas modliteb, kdy se dle vedení Ducha Svatého budeme modlit za skupiny lidí a jednotlivce.

Setkání i modlitby jsou zdarma, tedy bez jakéhokoli poplatku. Službu je možno dobrovolně podpořit.

Před registrací si prosím přečtěte následující:

Facebook skupina
YouTube
Instagram