Prohlášení o ochraně soukromí

Web DotekyNebe.cz je provozovaný pod záštitou české neziskové organizace Dobrá zpráva pro ČR, z.s. Web DotekyNebe.cz je odhodlaný chránit vaše osobní data a být transparentní ohledně toho, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno, bez ohledu na způsob, jakým s námi komunikujete – tedy pokud s námi chcete spolupracovat, podpořit nás finančně, využít našich služeb, získat informace nebo se jednoduše dozvědět více o tom, co děláme. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu se zákonem. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsme povinni vám poskytnout informace v souladu s platnými zákony, které zahrnují:

 • Zákon o zpracování osobních údajů – 110/2019 Sb.

S vašimi osobními údaji nebudeme nakládat způsoby, které nejsou uvedeny v tomto prohlášení.
V tomto prohlášení o ochraně soukromí se dozvíte, jakými způsoby sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně prohlášení o ochraně soukromí, můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:
Email: dotekynebe(zavináč)gmail.com
Adresa: Dobrá zpráva pro ČR, z.s., Přepeřská 1302, Turnov 511 01

Co jsou osobní údaje?

Pro účely tohoto prohlášení o ochraně soukromí, osobní údaje zahrnují údaje o vás jakožto jednotlivci, jakými jsou například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, věk a další údaje, které nám případně svěříte.

Které osobní údaje sbíráme?

Můžeme sbírat a ukládat osobní údaje…

…když navštívíte naše webové stránky.
Naše webové stránky můžete navštívit bez toho, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo nám dali své osobní údaje. Náš webový server může sbírat anonymní údaje týkající se vaší návštěvy na našich stránkách, jako jsou anonymizovaná IP adresa a doména, skrze kterou jste se dostali na tento web, typ webového prohlížeče, stránku, ze které jste se dostali na náš web, stránku, kterou jste otevřeli jako první a ze které jste odešli, jakékoli webové stránky na našich webových stránkách, které si prohlížíte ze své IP adresy a ze země, kde se nacházíte. Tyto údaje používáme ke sledování výkonu našich webových stránek (například počtu návštěv, průměrně stráveného času, počet zobrazení stránek atd.) a k provozním účelům, jako například k průběžnému zlepšování webových stránek.

…když nám přímo dáte své osobní údaje.
Můžeme sbírat a ukládat vaše údaje, když s námi budete komunikovat prostřednictvím našich webových stránek. K tomu může docházet například v případech, kdy…

 • …použijte kontaktní formulář na našem webu (přihlášení na setkání, při dotazu v sekci „Kontakt“);
 • …podpoříte finančně naši práci;
 • …budete si dopisovat se zástupcem DotekyNebe.cz.

…když nám dáte údaje nepřímo.
Můžeme získat informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách, například o tom, jaké stránky jste si prohlíželi a jakým způsobem jste se na stránkách pohybovali, a to za použití cookies. Pro více informací o cookies si přečtěte níže.

Je vám 15 let nebo méně?

Pokud je vám 15 let či méně, musíte získat svolení rodičů či opatrovníka předtím, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje.

Proč a jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje použijeme následujícím způsobem:

 • Odpověď na dotaz: Pokud nám pošlete dotaz, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám mohli odpovědět.
 • Finanční dary: Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě jednorázových či průběžných darů.
 • Přímý marketing: Marketingové informace vám budeme zasílat emailem, pokud jste nám k tomu dali konkrétní souhlas (např. odesláním vašich dat z některého z kontaktních formulářů na webu). Pokud svůj souhlas se zasíláním marketingových údajů zrušíte a poté nám jej opět udělíte, budeme se řídit podle vašeho nejaktuálnější nastavení.
 • Monitoring a vyhodnocování: Můžeme využívat vaše údaje ke zlepšování současných i budoucích služeb. K tomu můžeme využívat služeb poskytovatelů služeb.
 • Transakční účely: Musíme použít vaše osobní údaje, abychom mohli splnit své závazky, které vyplývají z jakéhokoli typu smlouvy, kterou společně uzavřeme.
 • Poskytnutí přístupu a rozvoj webových stránek: Můžeme použít vaše informace, abychom vám poskytli přístup k našim webovým stránkám, přizpůsobili je vám na míru a nadále je zlepšovali.
 • Administrace: Můžeme používat vaše osobní údaje, abychom registrovali a vyřídili stížnost, přijali žádost o zastavení zasílání marketingových informací, zaznamenali práci našich dobrovolníků a k dalším nezbytným interním záznamům.
 • Ochrana vašich životních zájmů: Můžeme zpracovat vaše osobní údaje v případech, kdy budeme mít odůvodněné podezření, že hrozí vážné nebezpečí či zneužívání vám či někomu dalšímu.
 • Průzkum trhu a dotazníky: Můžeme vás požádat o vyplnění dotazníku či průzkumu trhu, abyste nám pomohli zlepšit webové stránky, fundraising, služby a strategický rozvoj. Účast na těchto průzkumech je vždy dobrovolná a anonymní. Můžete nám udělit souhlas publikovat vaši zpětnou vazbu.
 • Soulad s právními, regulačními a daňovými předpisy: Pokud to po nás bude vyžadovat zákon, budeme muset zpracovat vaše osobní údaje, abychom splňovali právní předpisy.

S kým sdílíme vaše soukromé údaje

Vaše osobní údaje budeme používat pouze k účelům, ke kterým jste nám udělili souhlas. Za žádných okolností nebudeme vaše osobní údaje sdílet či prodávat třetím stranám, aby je využily pro své vlastní účely, a tedy nebudete dostávat žádné marketingové informace od dalších společností či organizací.
Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze v následujících případech:
Dodavatelé třetích stran: Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje s poskytovatelem datového serveru nebo s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby, projekty či fundraisingové aktivity. Tito poskytovatelé budou jednat pouze na základě našich pokynů a podléhají kontrolou před uzavřením smlouvy a smluvním povinnostem, které zahrnují přísné podmínky ohledně ochrany osobních údajů.

V této době máme smlouvy s následujícími poskytovateli služeb:

 • CookieBot (nastavení a správa Cookies)
 • Ecomail (odesílání newsletteru a informací, přes e-mail)
 • Google (kontaktní e-mail)
 • YouTube, Meta, TikTok (sociální sítě, kde mohou být zveřejňována videa ze setkání)

Pokud to vyžadují právní předpisy: Vyhovíme požadavkům, kde je zveřejnění vyžadováno zákonem. Ke zveřejnění může dojít v rámci daňové kontroly ze strany státu nebo v rámci vyšetřování policejních orgánů k prevenci či odhalení zločinů. Zároveň můžeme sdílet vaše osobní údaje se záchrannými složkami, pokud budeme mít odůvodněné podezření, že vám či někomu dalšímu hrozí nebezpečí či zneužití. Vždy se budeme snažit zajistit, aby vaše osobní informace byly využity třetí stranou pouze k zákonným účelům v souladu s prohlášením o ochraně soukromí.

Co se setkání týče, tento web zajišťuje marketingovou a informační podporu pro přihlášení na jednotlivá setkání. Jednotlivá setkání pořádá spolek Dobrá zpráva pro ČR, z.s. a tento spolek rovněž zpracovává osobní údaje odesílaná v registračním formuláři na jednotlivá online setkání. (Uživateli přijdou po registraci na email přístupové údaje, po jejichž zadání do aplikace Zoom se do setkání může přihlásit.)

Registrace na setkání a vstup na setkání je povolením pro tuto službu, aby mohla setkání nahrávat a pak je případně využít k prezentaci na webu a sociálních sítích – uživatel s tímto při registraci a vstupu na setkání dává aktivní souhlas. Nahrávky ze setkání jsou ve vlastnictví spolku Dobrá zpráva pro ČR, z.s. Textová svědectví, která jsou na webu uvedena s celým jménem, jsou uvedena se souhlasem jednotlivců.

Webové stránky a informace třetích stran

Na webových stránkách mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, jež jsou vedeny třetími stranami, jakými jsou například jiné organizace, sponzoři, poskytovatelé obsahu a inzerenti.  Jakmile kliknete na odkaz a budete přesměrováni na jiné stránky, které nejsou v našem vlastnictví, přestává na nich platit naše prohlášení o ochraně soukromí.
Musíte si tedy přečíst prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách třetí strany, abyste se dozvěděli, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno. Na některých místech zároveň poskytujeme obsah, který byl vytvořen třetími stranami. Nejsme zodpovědní za praktiky ochrany soukromí těchto poskytovatelů obsahu či webových stránek třetích stran.

Jakým způsobem chráníme vaše údaje?

Používáme technické a firemní organizační zabezpečení, abychom se ujistili, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Přístup k vašim osobním údajům je omezen, takže k nim mají přístup pouze ti, kteří je musí znát, přičemž naši lidé jsou obeznámeni s tím, že tyto údaje mohou využívat pouze k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochraně soukromí.
Nicméně vás chceme upozornit, že posílání osobních údajů přes veřejné sítě nebo prostřednictvím veřejně dostupných počítačů je vždy rizikové a my nemůžeme na 100 % garantovat bezpečnost vašich dat (včetně osobních údajů), která nám sdělíte či odešlete prostřednictvím veřejných sítí.

Jak dlouho si uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, pokud jde o finanční transakce, si ponecháme tak dlouho, jak jen bude vyžadovat zákon týkající se daní či účetnictví (což může být až šest let od provedení dané transakce). Pokud nás požádáte, abychom přestali využívat vaše osobní údaje pro účely marketingu, budeme muset v některých případech přidat vaše údaje do utajené složky, abychom splnili váš požadavek, že nechcete být kontaktováni.
Co se týče ostatních osobních informací, nebudeme je ukládat na delší dobu, než je nezbytně nutné pro účely, ke kterým nám byly svěřeny, přičemž se budeme řídit výše uvedeným zákonem o ochraně osobních dat.

Jak je to z mezinárodním přenosem osobních údajů?

Můžeme využít dodavatelů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), což znamená, že jsou vaše osobní údaje přenášeny, zpracovávány a ukládány mimo EHP. Měli byste vědět, že obecně právní ochrana osobních údajů v zemích mimo EHP nemusí být na stejné úrovni jako v rámci EHP. Nicméně se snažíme podnikat vše, co je v našich silách, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů zpracovávaných takovýmto dodavatelem, a to tak, že s nimi uzavřeme smlouvu, která obsahuje stejné dodatky, které byly schváleny Evropskou komisí. Když nám svěříte své osobní údaje, souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním a zpracováním mimo EHP.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Právní předpisy o ochraně údajů vám umožňují vyžádat si své osobní údaje, které jste poskytli projektu DotekyNebe.cz, a zažádat o opravu jakýchkoli nesrovnalostí. Také máte právo zažádat o vymazání svých osobní údajů, o omezení úrovně zpracování svých osobních údajů či podat stížnost na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje.
Pokud chcete uplatnit své právo na tyto úkony, napište nám dopis (či e-mail) a přiložte kopii dvou dokladů o své totožnosti s fotografií a adresou, abychom mohli potvrdit vaši totožnost – například občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo účet za služby. Zároveň nám prosím sdělte další informace, které jsou relevantní k důvodu, proč nás kontaktujete, jelikož nám to pomůže lokalizovat vaše údaje.
Dokumenty můžete zaslat poštou na adresu:

Dobrá zpráva pro ČR, z.s., Přepeřská 1302, Turnov 511 01

Případně nám můžete poslat email s naskenovanými dokumenty: dotekynebe(zavináč)gmail.com

Po obdržení vaší žádosti, která bude splňovat výše uvedené požadavky, vám odpovíme do 30 dní.

Jakým způsobem můžete podat stížnost či vyjádřit své obavy?

Pokud chcete více informací nebo máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení, můžete nám vyjádřit svůj názor týkající se naše přístupu k ochraně soukromí a osobních údajů tím, že nás kontaktujete:

Email: dotekynebe(zavináč)gmail.com
Adresa: Dobrá zpráva pro ČR, z.s., Přepeřská 1302, Turnov 511 01

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým jsme zacházeli s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím podle výše uvedeného postupu. Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni, můžete kontaktovat příslušný správní orgán:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

Anonymizace vaší IP adresy

Na těchto webových stránkách je aktivována funkce „anonymní IP“. Vaše IP adresa, je-li předmětem sběru dat, je zkrácena v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před případným odesláním mimo EU. Pouze ve výjimečných případech může být úplná adresa IP odeslána mimo EU a zkrácena až následně (např. v některých případech u Google). 

V praxi to znamená, že vaše IP adresa, jako osobní údaj, zůstává v anonymitě a nedochází v žádném případě a v žádném přehledu a sběru dat k vaší identifikaci.

Soubory cookies na tomto webu

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Existuje více typů souborů cookie a ne všechny jsou pro provoz webu nezbytně potřebné. Použití všech souborů cookies je podmíněno souhlasem návštěvníka webových stránek, viz další část.

Přesný výčet, detailní popis a nastavení souborů cookies naleznete zde.

Jakým způsobem mohu kontrolovat použití cookies?

Při vaši první návštěvě tohoto webu se vám zobrazí výzva, zda souhlasíte se zpracováním cookies, či nikoli. Implicitně (tedy i přes zamítnutí zpracování cookies) budou na webu použity pouze cookies potřebné pro provoz tohoto webu. Dokud aktivně neodsouhlasíte zpracování cookies, ostatní druhy cookies jsou na webu nefunkční.

Pokud jste dali souhlas se zpracováním cookies a posléze zjistíte, že s použitím všech souborů cookie na tomto webu nesouhlasíte, nejjednodušší je jejich nastavení změnit na stránce Nastavení cookies (kliknutím na odkaz „Změnit souhlas“, případně „Odebrat souhlas“). Možné je také zakázat ukládání cookies v nastavení vašeho prohlížeče a vymazat již uložené soubory. Pamatujte ovšem na to, že pokud v nastavení prohlížeče zablokujete všechny cookies, můžete tím ztratit přístup k některým částem našich webových stránek.

Kdy měníme prohlášení o ochraně soukromí?

Naše prohlášení o ochraně soukromí se může čas od času změnit. Abyste tedy věděli o všech změnách, zkontrolujte čas od času tuto stránku. Poslední aktualizace proběhla 26.10.2023.

Facebook skupina
YouTube
Instagram