Proměny a požehnání

Svědectví účastníků služby Doteky nebe. Za vše sláva Ježíši Kristu!

Najetím kurzoru na svědectví se dozvíš více. Budeš si také moci prokliknout na odkaz na celé svědectví ve formě videa.
Kliknutím na svědectví se dozvíš více. Budeš si také moci prokliknout na odkaz na celé svědectví ve formě videa.

Nadpřirozené PROPOJENÍ během setkání. Atmosféra nebe uvolňuje zázraky.

Lily během setkání - zcela nečekaně a po velmi dlouhé době - zkontaktovala její známá, která ji řekla o jednom Božím služebníku, který přijíždí do Anglie, blízko místa, kde sestra Lily žije! Lily se svým manželem tohoto Božího muže navštívila a přijala značné požehnání. Bůh viděl touhu a potřebu své dcery Lily a na tomto zázračném setkání Doteků nebe takto nadpřirozeně jednal. V atmosféře Boží přítomnosti a slávy se dějí věci, které jsou na slávu Pána Ježíše.
Video zde

Žádala modlitbu za kamaráda z Izraele. Ježíš ho zachránil!

Lada žádala modlitbu za Joziho z Izraele, kterému dříve svědčila o Ježíši Kristu. Ačkoli neuznával Ježíše jako Mesiáše, dostal se do tak závažné situace, že Ladu prosil o modlitby k "jejímu" Ježíši. Lada se za něj vroucně přimlouvala a přijala i modlitbu na tomto setkání. Po dvou měsících Lada nadšeně dosvědčuje, že Ježíš modlitby vyslyšel a jednal. Jozi, kterému kvůli depresivním stavům "šlo o život", nyní po modlitbách žije, má naději a je radostný! Sláva Ježíši.
Video zde

Proměna Pavla skrze nebeské doteky. Kdo je v Kristu, je nové stvoření!

Pan Pavel pravidelně navštěvoval setkání služby Doteky nebe a nyní svědčí o kolik lépe se mu - díky přebývání v Boží přítomnosti a modlitbám v moci Ducha Svatého - žije. Stihne více práce, může lépe spát, zažívá nadpřirozenou regeneraci těla. Chvála Bohu za to všechno!
Video zde

Přijala prorocké slovo, teď se modlí a vidí zázraky

Kateřina ze Slovenska na setkání služby Doteky nebe přijala prorocké slovo, že se má přimlouvat a modlit za druhé lidi. S prorockým slovem je uvolěna i Boží moc. Katka později svědčí, že když v poslušnosti víry se začala za druhé modlit, Bůh se k tomu mocně přiznal a začal jednat v životech druhých lidí! Kéž to nás všechny povzbudí k modlitbám za druhé!
Video zde

Přijala Boží požehnání do nové práce, přijmi jej také!

Libuše žádala o požehnání do nové práce, do které měla nastoupit. Pán Ježíš ji skrze přímluvnou modlitbu a prorocká slova zjednal pokoj a doslova umetl cestu. Libuše dosvědčuje, jak v nové práci vnímá Jeho požehnání a pomoc. Na konci videa je modlitba za požehnání i do tvé práce, přijmi vírou od Ježíše, záleží Mu na tobě i na to, co prožíváš ve svojí práci. Děkujeme, Pane Ježíši.
Video zde

Získal více Boží moci. Kdo slouží Bohu, dostane od Boha víc!

Reverend Nigel z Indie vede již několik měsíců jednu z modlitebních místností v rámci služby Doteky nebe a Pán si ho velmi používá. Nečekal, že na setkání této služby si jej Duch Svatý vybere a požehná mu "větší duchovní baterií", díky které Bůh skrze něj může vylévat více svojí moci. Nigel svědčí jak po této impartaci z nebe vnímá nárůst Boží moci při svých modlitbách. Například byl pozván na svatbu a tam Bůh skrze něj pozoruhodně jednal, apod. Díky Ježíši!
Video zde

Uvolnění prorockého roucha, přijmi prorocké obdarování.

Yva svědčí jak po modlitbě na minulém setkání vnímá posun v prorockém obdarování, což je požehnáním pro ní, ale také pro lidi v jejím okolí. Pán Ježíš chce skrze toto svědectví jednat dál a uvolňuje prorocké pomazání na celé shromáždění, dochází k uvolňování prorockých plášťů. Pomazání je stále přítomné na videu, Boží milost je stále k dispozici těm, kteří v pokoře a víře touží po věcech Božího království. Chvála Bohu!
Video zde

Na setkání přijala slovo o slyšení Božího hlasu! Nyní se účinně modlí za druhé.

Tereza na jednom ze setkání Doteků nebe přijala vírou slovo o zintenzivnění slyšení Božího hlasu. Nyní dosvědčuje rozdíl a uvádí, že ji to pomáhá k tomu, aby se mohla účinně modlit za druhé. Díky Ježíši, že nám otevíráš duchovní sluch!
Video zde

Boží dotyk ji proměnil: "Každé ráno se budím v Božím království!"

Paní Alena sdílí, že po modlitbě na setkání služby Doteky nebe, měla velké duchovní zjevení od Pána Ježíše. Bůh se ji dotkl a proměnil její život. Od té doby prožívá realitu Božího království a chce žít na Boží slávu! Aleluja! Na závěr paní Alena dodává, že to co prožila a prožívá ona, je přístupné bez výjimky pro každého člověka. Následujme Ježíše vírou a tužme více po Jeho mocné a slavné přítomnosti!
Video zde

Chtěla, aby ji Duch Svatý potěšil. Zařídil nebeské setkání pro její dceru.

Na setkání Doteky nebe Duch Svatý ukázal na Olívii, i když měla vypnutou kameru. Sama byla překvapená a chtěla, aby ji Duch Svatý nějak potěšil. Během modliteb přišlo slovo poznání o její dceři, což Olívii evidentně velice potěšilo. Za necelé dva měsíce se k nám dostalo svědectví z jednoho křesťanského sboru, kam Olívie dříve chodila, o tom, co Bůh i po výše uvedené modlitbě zařídil pro její dceru. Díky Ježíši!
Video zde

Ježíš ji pomohl vylepšit ZNÁMKY VE ŠKOLE! Pro ni důkaz, že je Bohem milovaná.

Prvního setkání Doteků nebe se zúčastnila i Sabina se svým tátou Martinem. Na výzvu Sabina Ježíši řekla, že by chtěla lepší známky ve škole. Po modlitbě za lepší soustředěnost přišla na Sabinu velká Boží moc, což dosvědčil i táta Martin. Právě on později vydává svědectví, že si Sabina za necelé dva měsíce dokázala výrazně zlepšit vysvědčení. A to hlavní - velice dobře si je vědoma, že to byl Ježíš, kdo ji v tom pomohl!
Video zde

Problém ve vztazích po modlitbě vyřešen. Ježíš ví o každé tvé potřebě!

Na Marii ukázal Duch Svatý se slovem poznání, že v jejím životě je problém v oblasti vztahů. Na dalším setkání Doteky nebe Marie sdílí, jak Ježíš po této modlitbě problém nadpřirozeně vyřešil. Svědectví je o to úžasnější, že Maruška se za tento problém k Bohu nemodlila.
Video zde
Facebook skupina
YouTube
Instagram