Dary a podpora služby

„Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ (Lukáš 6:38)

Dary budou použity na rozšíření této služby a šíření evangelia Ježíše Krista v ČR i na Slovensku.

Tuto službu můžete podpořit také zasláním daru v libovolné měně na český bankovní účet (FIO banka):
Číslo účtu: 2101476293/2010
Variabilní symbol: 800

IBAN:CZ3720100000002101476293
BIC/SWIFT:FIOBCZPP
Název banky: Fio banka, a.s.
Tuto službu můžete podpořit také zasláním daru v libovolné měně na český bankovní účet (FIO banka):
Číslo účtu: 2101476293/2010         Variabilní symbol: 800

IBAN:CZ3720100000002101476293           BIC/SWIFT:FIOBCZPP
Název banky: Fio banka, a.s.

Mohu tuto službu podpořit i jinak?

Zásadním podporou jsou modlitby a žehnání. Velmi si vážíme vaší modlitební pomoci a přímluv za tuto službu, jako i za větší průlom Boží moci v rámci České republiky, Slovenska a celé Evropy!

Chcete-li se stát modlitebním přímluvcem pro tuto službu (nebo se zapojit jinak), navštivte sekci „Zapoj se do služby„.

Jak je financován základní provoz této služby?

Služba je zaštítěna neziskovou organizací Dobrá zpráva pro ČR, z.s., která je založena za účelem šíření evangelia a provozuje několik evangelizačních projektů. Členové spolku nejsou placeni ze spolku, ani si nevyplácejí žádné odměny, jinými slovy, 100% ze zaslaných darů jde do šíření evangelia.

Vážíme si těch, kteří modlitebně nebo finančně podporují tuto službu v lásce a víře. Děkujeme vám za vaši podporu v díle evangelia. Je nám ctí spolupracovat ke slávě Ježíše!

Facebook skupina
YouTube
Instagram