Veliká gratulace k přijetí Pána Ježíše jako tvého Pána!

Je to velký krok a také velký závazek, ale pokud je tvé srdce nyní upřímné, pak věř, že nebe se raduje! Křesťanství je o našem osobním vztahu s Ježíšem Kristem. On je garantem tvého spasení. On je Cesta, Pravda a Život.

Je tak důležité, abys Pána Ježíše následoval/a. Co to znamená?

Poznávej Ježíše z Bible (ideálně 4 evangelia Nového zákona)

Každý den trav nějaký čas v Bibli, začni Novým zákonem. Ježíš Bible je ten stejný Ježíš, které jsi přijal/a, a kterého chceš následovat. Je třeba začít poznávat přímo Jeho i to, co říkal.

Uč se žít a jednat podle Božího slova

Ježíš má pro tebe nové věci. Božím záměrem pro tebe je být a žít jako Ježíš. S Ním a mocí Ducha Svatého to je možné. Ten, kdo Ježíše miluje, tak Ho následuje a tedy jedná podle Jeho slova. Je zřejmé, že to je (celoživotní) proces, On tě vším úžasně provede a bude to k Jeho slávě!

Mluv s Ježíšem v modlitbě každý den

Modlitba je (prvotně) rozhovor s Bohem. Mluv s Ježíšem, On tě slyší, dávej Mu všechny starosti, zaměřuj se na Něj. On je nadšený, když s Ním trávíme čas, opravdu o to stojí. Uč se také utišovat a naslouchat Jeho hlasu a vedení. Uvidíš, že v tom porosteš.

Měj společenství s lidmi, kteří Ježíše také následují

To je opravdu hodně důležité! Je na Božím srdci, aby každý následovník Ježíše žil ve společenství bratří a sester v Kristu. Budeš-li chtít pomoci poslat nějaká doporučení na společenství ve tvém okolí, tady ti pomohou.

Doporučení: Sleduj videa a účastni se setkání služby "Doteky nebe"

Pro budování tvé víry ti doporučujeme sledovat videa této služby a také osobně chodit na online setkání. Věříme, že ti to mocně požehná a požehná do tvého nového vztahu s Ježíšem jako tvým Pánem!

Facebook skupina
YouTube
Instagram