Chcete tuto službu podpořit?

Jak můžete podpořit tuto službu?

1) Modlitby a žehnání

Nejdůležitějším darem lásky jsou modlitby a žehnání. Velmi si vážíme vaší modlitební pomoci a přímluv za tuto službu, jako i za větší průlom Boží moci v rámci České republiky, Slovenska a celé Evropy!

Chcete-li se stát modlitebním přímluvcem pro tuto službu, prosím napište nám na dotekynebe@gmail.com

2) Finanční dary

Tuto službu můžete podpořit zasláním libovolné částky nebo nastavením trvalého příkazu na český bankovní účet (FIO banka):
Číslo účtu: 2101476293/2010         Variabilní symbol: 800
IBAN:CZ3720100000002101476293           BIC/SWIFT:FIOBCZPP
Název banky: Fio banka, a.s.

Služba je zaštítěna neziskovou organizací Dobrá zpráva pro ČR, z.s., která je založena za účelem šíření evangelia a provozuje několik evangelizačních projektů. Členové spolku nejsou placeni ze spolku, ani si nevyplácejí žádné odměny, jinými slovy, 100% ze zaslaných darů jde do šíření evangelia.

Vážíme si těch, kteří modlitebně nebo finančně podporují tuto službu v lásce a víře. Děkujeme vám za vaši podporu v díle evangelia. Je nám ctí spolupracovat ke slávě Ježíše!

Facebook skupina
YouTube
Instagram