Chcete tuto službu podpořit?

Jak můžete podpořit tuto službu?

1) Modlitby a žehnání

Zásadním darem lásky jsou modlitby a žehnání. Velmi si vážíme vaší modlitební pomoci a přímluv za tuto službu, jako i za větší průlom Boží moci v rámci České republiky, Slovenska a celé Evropy!

Chcete-li se stát modlitebním přímluvcem pro tuto službu, zde je sekce „Zapoj se!„.

2) Finanční dary

Tuto službu můžete podpořit zasláním libovolné částky nebo nastavením trvalého příkazu na český bankovní účet (FIO banka):
Číslo účtu: 2101476293/2010         Variabilní symbol: 800
IBAN:CZ3720100000002101476293           BIC/SWIFT:FIOBCZPP
Název banky: Fio banka, a.s.

Služba je zaštítěna neziskovou organizací Dobrá zpráva pro ČR, z.s., která je založena za účelem šíření evangelia a provozuje několik evangelizačních projektů. Členové spolku nejsou placeni ze spolku, ani si nevyplácejí žádné odměny, jinými slovy, 100% ze zaslaných darů jde do šíření evangelia.

Vážíme si těch, kteří modlitebně nebo finančně podporují tuto službu v lásce a víře. Děkujeme vám za vaši podporu v díle evangelia. Je nám ctí spolupracovat ke slávě Ježíše!

Facebook skupina
YouTube
Instagram