Jak to funguje? Jak je to možné?

Ježíš je živý a touží se vás dotknout. On sám touží po tom, abyste měl(a) osobní zkušenost s Jeho mocnou realitou plnou lásky a požehnání. Bůh není omezen vzdáleností a stejně jako mocně jedná při fyzickém setkání (např. při vzkládání rukou), tak mocně jedná i prostřednictvím moderních technologií.

Jak to funguje duchovně?

Když čteme Bibli můžeme vidět, že je plná nadpřirozených, zázračných a úžasných věcí. Nový zákon, který začíná narozením Ježíše Krista, popisuje službu Pána Ježíše, která je plná hlásání radostné zprávy o Božím království, jehož nedílnou součástí jsou uzdravení, osvobození od zlých duchů a další zázračné jednání. Pán Ježíš tak demonstruje lidem samotné Boží (nebeské) království – duchovní realitu, kde vládne Bůh. K této realitě má přístup každý znovuzrozený křesťan prostřednictvím Ducha Svatého. Děje se tak vírou v Ježíše Krista, vírou v Boží slovo.

Tato služba však není pouze pro věřící, naopak! Pokud jste hledající, či teprve přemýšlíte o přijetí Pána Ježíše, jste na setkání rovněž srdečně vítán(a)! Ježíš se vám touží dát poznat ve Svém doteku. Přijďte na setkání a ten, kdo se za vás bude modlit, bude mít víru (kterou třeba zatím nemáte), aby Bůh mohl konat a dokázat vám, že je skutečný, a že vás miluje.

Jak to funguje prakticky?

  1. Registrujte se na online setkání (probíhá přes aplikaci Zoom).
  2. Na e-mail vám přijde odkaz k přihlášení.
  3. V čas konání online setkání se přihlásíte a dostanete se vysílání.
  4. Součástí setkání jsou úvodní chvály/uctívání, svědectví, krátké biblické poselství, hlavní modlitební čas a modlitební místnosti.
  5. Délka setkání je přibližně 2 hodiny + 1 hodina v modlitebních místnostech.

V rámci modlitebního času budete vyzvání (ať už v hlavním čase nebo následně v modlitebních místnostech) služebníkem, abyste sdíleli vaši modlitební potřebu, respektive to, co si přejete od Ježíše. Následně se služebník za vás bude modlit v moci Ducha Svatého. Následně může být člověk vyzván k reakci (aby popsal to, co cítil, nebo aby udělal nějaký pohyb k demonstraci svého uzdravení, apod.), či někdy i k dialogu. Vše probíhá v radosti, pokoji a v Boží přítomnosti.

Facebook skupina
YouTube
Instagram